You are here:

Giới thiệu sản phẩm

Chất chống oxy hóa Addivant™

Dưới tác động của nhiệt năng, ứng suất cắt và môi trường khắc nghiệt, vật liệu nhựa và cao su sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa dẫn đến việc bị giảm cơ tính và biến màu. Chất chống oxy hóa có thể được sử dụng để làm chất bảo vệ cho các loại vật liệu này.